Asfalt Plenti

Asfalt Plenti

Asfalt plenti olarak anılan tesisin tam olarak adı asfalt üretim tesisidir. Asfalt üretim tesisleri adında anlaşılacağı gibi günümüzde yol ve zemin kaplamada kullanılan asfaltı hazırlayan tesistir. Asfalt plentleri kırma taş, taş tozu (filler) ve bitümün (zift, asfalt) belli oranlarda karıştırarak asfalt denen kaplama malzemesini üretir.

Asfalt plentleri birçok türde üretilmektedir. Bunlar sabit ve mobil ana kategorisinde, batch tipi asfalt plenti, continue (sürekli) asfalt plenti, taşıma kolaylığı sağlayan konteyner tipi asfalt plentleri, drammix tipi asfalt plentleri gibi birçok çeşitte üretilmektedir.

Asfalt plenti bu kategoriler başlığında kapasiteleri bakımından da bir çok çeşitte üretilmeye devam edilmektedir. Bunlar 30 ton/saat kapasiteden başlayarak 40 t/h, 50 t/h, 60t/h, 80 t/h, 100t/h, 120 t/h, 160 t/h, 200 t/h, 240 t/h, 280 t/h, 320 t/h, 400 t/h, 450 t/h, 600 t/h kapasiteli asfalt plentleri üretilmektedir. Kapasitedeki farklılıklar sayesinde küçük minimal yapılardan büyük devasa üretim tesislerine kadar birçok kapasitede asfalt plenti üretimi günümüz şartlarında üretilmektedir.

Sabit ve mobil asfalt plentleri adlarında anlaşılacağı gibi amaca uygun üretim yapabilen asfalt plenti tipleridir. Sabit tip asfalt plentleri uzun süreli ya da devamlı aynı yerde üretim yapılması planlanan projelere uygun tasarlanan ve yer değiştirilmesi gerekmeden üretim yapması için tasarlanmıştır.

Bu tip asfalt üretim tesisleri genelde kullanımın çok büyük miktarlarda olduğu yerlerde tercih edilmektedir ve bu asfalt plentlerinin genelde kapasiteleri de diğer tiplerden daha fazla olacak şekilde tasarlanmaktadır.

Mobil asfalt plentleri ise daha az asfalta ihtiyaç duyulan ve sıkça makinanın yerinin değiştirilmesi gerek projelere özel olarak tasarlanmaktadır. Bu tip asfalt plentleri daha küçük kapasitelerde üretimi yapılmaktadır.

Mobil asfalt plentleri genelde çekiçi yardımıyla çekilir tip olarak üretilmektedir. Mobil asfalt plentleri tek şasede tekerlekli sistemler olabileceği gibi birçok şase üzerinde üretilerek birleştirilen tiplerde de üretilmektedir. Taşıma kolaylığı ve nakliye giderlerinin azaltılması öncelik olduğunda bu seferde karşımıza modüler asfalt plentleri çıkmaktadır.

Modüler asfalt plentleri konteyner içine sığabilen asfalt plentleri gibi özel tasarımlarda üretilmektedir. Konteyner tip asfalt plentleri tekerlekli şaseler yerine konteyner şasesi üzerinde üretilerek deniz aşırı ülkelere sevki kolay ve daha az maliyetlerle yapılmaktadır. Aynı zamanda bu asfalt plentleri günümüzde lego oyuncaklar gibi hızlı kurulum ve devreye alma anlamında birçok üstün özelliğe sahip tasarımlardır.

Netice itibari ile asfalt üretim tesisleri yani asfalt plentleri insanlığın ihtiyaç duyduğu her projeye özel tip kapasite ve projelerle üretilmeye devam etmektedir. Bazı projelerde asfalt kaplamasının daha ekonomik ve hızlı olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu tip durumlarda sürekli tip asfalt plentleri devreye girmektedir. Bu tiplere drammix tip asfalt plenti denir.

Drammix asfalt plentleri dozajlama usulü ile çalışan karışımın kimi zaman drayer denen kurutucu ünitede yapıldığı kimi zaman ayrı bir mikserde yapıldığı tasarımlardır. Drammix ve batch tipi asfalt plentini ayıran en önemli özellik farkı batch tiplerde asfalt üretimi belli reçetelere bağlı kalarak ve her karışımda bu reçetelere sadık kalınarak üretim yapılır. Her karışım reçete değiştirilmediği sürece batch tip asfalt plentlerinde aynı kalacak şekilde bir üretim prosesi tanımlanmıştır.

Karışıma giren tüm malzemeler her karışıma özel olarak tartılır. Fakat drammix tiplerinde sürekli bir üretim vardır ve bu üretimlerde karışıma girecek malzemeler tartılmaz çoğunlukla belli bir dozajlama usulü ile aralıksız üretimler yapılır.

Bu tip asfalt plentleri genlede trafiğin az akıcı olduğu bölgelerde daha çok kırsal alanlarda tercih edilmektedir. Günümüzde bahsettiğimiz gibi esas olan insanların ihtiyaçlarıdır. Günümüzde her ihtiyaca özel birçok kapasitede ve tipte asfalt plenti üretilmektedir.

Asfalt Nedir?

Asfalt kırma taş, taş tozu ve bitümün belli oranlarda karıştırılarak oluşturulan karışım malzemenin adıdır. Asfalt bu malzemelerin asfalt plenti adı verilen tesislerde karıştırılması ile meydana gelmektedir.

Günümüzde asfalt bir kaplama malzemesi olarak yollarda, bina temellerinde, özel amaçlı pistlerde, hatta barajların inşa edilmesinde sıkça kullanılmaktadır. Asfalt malzemesi oranlarına göre asfalt birçok kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar tanecik boyutlarına göre bitümlü temel, binder, aşınma tabakası asfaltı olarak sınıflara ayrıldığı gibi, bitümün içine farklı birtakım malzemelerin konulması ile modifiye edilmiş bitümden oluşan modifiye asfalt çeşitleri’ de günümüzde sıkça kullanılmaktadır.

Hatta günümüzde asfalt çeşitli boya malzemeleri kullanılarak farklı renk ve dokularda çevre düzenlemesi işlerinde de sıkça kullanılmaktadır. Firmamız asfalt üretiminde kullanılan birçok makine ve ekipmanı üreterek ülkemiz ve dünya üzerinde birçok noktada bu alanda hizmet vermektedir.

Asfalt üretiminde ve bitüm çeşitlendirmede kullanılan asfalt plenti, modifiye bitüm plenti, asfalt emülsiyon üretim tesisleri, bitüm taşımada kullanılan bitüm pompaları gibi birçok makine ve teçhizat firmamız bünyesinde üretilmektedir.

ARAMAK İSTEDİĞİNİZ KELİMEYİ YAZINIZ